ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

j1

.ម៉ូតូ Inverter អភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
.យើងមានវិញ្ញាបនបត្រនៃសហគ្រាសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មត្រជាក់ខ្យល់រំហួត
.More than 40 national patents

j2
អ៊ី 31N ~} LO1M} FEU [6EK0OJ) 5
j6
j5

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!