គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ

20180815065227_40139

មធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតដែលត្រជាក់ធម្មជាតិគឺតាមរយៈការហួតទឹក។ ត្រជាក់ដោយការរំហួតធ្វើការនៅលើគោលការណ៍នៃការស្រូបយកកំដៅដោយហួតសំណើម។ វាកើតឡើងនៅលើស្បែកមនុស្ស, រាងកាយនិងញើសត្រជាក់សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះទៅ។ ដំណើរការនេះគឺដូចគ្នានឹងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់នៅពេលខ្យល់បក់ពីសមុទ្រ។

JH ត្រជាក់ការរំហួតផលិតភាពត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកធម្មជាតិដំណើរការមួយដែលហួតជាមួយប្រព័ន្ធការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចជឿទុកចិត្តខ្យល់សាមញ្ញមួយ។ ខ្យល់ខាងក្រៅស្រស់ត្រូវបានត្រងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការរំហួតឆ្អែត, ត្រជាក់ដោយការរំហួតនិងការចែកចាយដោយសម្ងាត់មួយ។

20180815065228_90655
20180815065228_76114

JH ត្រជាក់ការរំហួតផលិតភាពត្រជាក់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកធម្មជាតិដំណើរការមួយដែលហួតជាមួយប្រព័ន្ធការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចជឿទុកចិត្តខ្យល់សាមញ្ញមួយ។ ខ្យល់ខាងក្រៅស្រស់ត្រូវបានត្រងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការរំហួតឆ្អែត, ត្រជាក់ដោយការរំហួតនិងការចែកចាយដោយសម្ងាត់មួយ។

JH ធុងរំហួតគឺល្អសម្រាប់តំបន់ដែលបើកចំហដែលមានទំហំធំ។ តំបន់ធំត្រជាក់ដូចជាឃ្លាំងក្រៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា, ផ្ទះកញ្ចក់, តំបន់ហាង, តំបន់ប្រជុំ។ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ដោយការរំហួតផ្តល់ជូននូវជម្រើសដែលមានតម្លៃទាបដើម្បីម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតឡើងនៅលើជញ្ជាំង, បង្អួចនិងដំបូល, មិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវភាពត្រជាក់, ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ជូននូវខ្យល់ល្អ។ ពួកគេបាន simoly ប្រើប្រភពទឹកខាងក្នុងឬខាងក្រៅដើម្បីផ្តល់នូវត្រជាក់។

20180815065229_25579

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!